HT 20210710160236.jpg

有用的上小伙伴收藏保存下

解封全看运气,确实被误封说明情况提交即可,第一次不通过就多试几次,实在不行只能换新号玩了

QQ解封地址:https://kf.qq.com/touch/bill/190313selfqa55dde594.html

微信解封地址:https://kf.qq.com/touch/bill/201012selfqa73f62f33.html

QRCode 20210710160635.png

QRCode 20210710160648.png